ปูแผ่น HDPE 0.75mm 5000 mm บ่อฝังกลบขยะ จ.สุราษฎร์ธานี

[gsf_gallery columns=”4″ columns_md=”2″ columns_sm=”2″ columns_xs=”1″ columns_mb=”1″ css_animation=”left-to-right” images=”7243,7244,7245,7246,7247″]