พลาสติกคลุมดิน ผลิตจากการผสมกันของโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ เกรดAA และผสม UV Stabilizer เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน และทนทานต่อการฉีกขาด ด้านที่เป็นสีดำจะเป็นด้านที่สัมผัสหน้าดินเพื่อช่วยรักษาความชื้นใต้ดิน, ป้องกันการอัดแน่นของดินเนื่องจากฝนตก, ป้องกันการพังทลายของดิน, ป้องกันการชะล้างปุ๋ยในดิน, ป้องกันวัชพืชไม่ให้ขึ้นมารบกวนต้นพืช, กระตุ้นอัตราการขยายตัวของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน และรักษาระบบรากของต้นพืชเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ส่วนด้านที่เป็นสีเงินจะอยู่ด้านบนเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์, ความร้อน, แสงUV ช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงให้กับพืชที่ทำการเพาะปลูก, ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่มาจากวัชพืชและลดการรบกวนของแมลงได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของการใช้ฟิล์มคลุมแปลงเกษตร                                                                                 

  •  ผลผลิตมากขึ้น
  • ทำให้พืชออกก่อนฤดู ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดี
  • ควบคุมความชื้นในดินให้อยู่ใบปริมาณที่เหมาะสม ทำให้พืชไม่เน่า
  • ประหยัดน้ำและรักษาความชุ่มชื้นของราก
  • ช่วยป้องกันการเติบโตของวัชพืช และ ศัตรูพืช
  • ช่วยรักษาโครงสร้างของดิน ช่วยให้พืชได้รับปุ๋ยอย่างเต็มที่
  • ป้องกันการอัดแน่นของดินจากฝน