แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL

GCL แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ – Geosynthetic Clay Liner

GCL แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์หรือเรียกย่อๆ ว่า GCL ผลิตจากวัสดุเบนโทไนท์ ( bentonite ) และมีชั้นของแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ (Woven) และแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non-Woven) เป็นตัวประสานและยึดติดกันกับด้าย ( Needle Punched )

 

คุณประโยชน์ของแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ : GCL

 • ใช้โดยทั่วไปในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
 • ใช้แทนการป้องกันการรั่วซึมโดยชั้นดินเหนียว
 • เพิ่มปริมาตรการฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะ
 • สามารถติดตั้งง่าย
 • ลดการพึ่งพาสภาพอากาศในช่วงเวลาติดตั้ง

 

โครงการที่นิยมใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ( GCL )

 • บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย
 • บ่อกักเก็บน้ำดิบ
 • ใช้ร่วมกับแผ่นพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการรั่วซึม
 • คลอง , เขื่อน
 • หลังคากันซึม